carson12b74991

  • Created: 06-06-22
  • Last Login: 06-06-22

Send Message

  • ترک خود ارضایی

    06-06-22

    خود ارضایی به هرگونه عمل جنسی گفته می شود که توسط خود شخص و بدون وجود شریک جنسی به اوج ارضای جنسی و جسمی برسد. ترک خود ارضایی زمانی نیاز است که این عمل به یک اعتیاد ( آشنایی با علائم اعتیاد) تبدیل شود و یا اینکه از نظر روانی و عاطفی عمل خود ارضایی بر…